Persondatapolitik

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lynge Olsen Group er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Lynge Olsen Group

Galoche Allé 2, 4600 Køge

CVR-nr.: 15134542

Telefon: +45 56 63 46 46

E-mailadresse: ml@lyngeolsen.dk

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 

På e-mail: ml@lyngeolsen.dk

På telefon: +45 56 63 46 46

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formålet med indsamling af personoplysninger er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt fortage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesse i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
 • Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningen art 6, stk. 1, litra f. 3.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine persondataoplysninger stammer fra din færd på hjemmesiden, dine søgetermer samt evt. opskrivning til vores nyhedsbrev.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer sig om Google analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., som er beliggende i USA.

De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

kopi af Google LLC’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&st atus=Active.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Som jobansøger giver du et frivilligt og oplyst samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, og at vi kan kontakte dig, hvis du kommer i betragtning til den stilling, som du har søgt, eller hvis vi mangler information om dig for at kunne færdigbehandle din ansøgning, eller for at du kan komme i betragtning til eventuelle nyopslåede stillinger i perioden.
 • Din ansøgning og de personoplysninger, som du vælger at oplyse os om, vil blive gennemset og vurderet af vores ansættelsesudvalg. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig job hos os. Vi sørger selvfølgelig for, at dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt og på sikre servere.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

Navn, e-mail, mobil nr., adresse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Dine personoplysninger som vi behandler stammer fra den ansøgning, du som ansøger, har sendt til os.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Ansættelsesansvarlig i den relevante afdeling i Lynge Olsen Group

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på, hvorvidt du kommer videre i ansættelsesprocessen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, e-mail, mobil, adresse, CVR. Nr.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Dine personoplysninger stammer fra informationer du har givet Lynge Olsen Group i forbindelse til aflæggelse af ordre.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 2 version af Lynge Olsen Group persondatapolitik skrevet 24/8-2021